ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz, telefony »
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Ważna informacja!
Strona cossw.pl używa plików cookies do prawidłowego działania.
Więcej informacji na tej stronie
 
Zamknij
    Jesteś tu: Strona główna > Kalendarz

Pokaż od daty

 

Kalendarz


Sierpień
2017-08-20 za 3 dni
Szkolenie specjalistyczne oddziałowych działu ochrony w systemie skoszarowanym.

Przyjazd - 20 sierpnia 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- przepisy regulujące działaność ochronną.

 


2017-08-20 za 3 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW - specjalizacja ochronna.

Przyjazd - 20 sierpnia 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: komp. I, IV, V

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-08-20 za 3 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy i pracowników wchodzących w skład grup konwojowych.

Przyjazd - 20 sierpnia 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. V

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- wyposażenie polowe z podstawowym wyposażeniem wymienionym w piśmie dotyczącym naboru

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

-strój sportowy, obuwie sportowe.


2017-08-20 za 3 dni
Kurs przygotowawczy dla specjalizacji ochronnej

Przyjazd - 20 sierpnia 2017 r. do godz. 20:00 .

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. V

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- legitymację służbową, a w przypadku jej braku zaświadczenie o przyjęciu do służby,

- dokument tożsamości,

- delegację służbową,

- pas parciany,

- identyfikator numeryczny,

- czarny podkoszulek,

- obuwie sportowe miękkie,

- dres,

- aktualną wersję ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,

- regulamin organizacyjno - porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania,

- aktualną wersję Kodeksu Karnego Wykonawczego,

- ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

- zarządzenie nr 43/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ustalenia metod i form działalności w zakresie ochrony jednostek organizacyjnych

   Służby Więziennej,

- zarzadzenie nr 49/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w spawie gospodarowania uzbrojeniem i środkami ochrony w SW,

- instrukcję nr 2/16 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności,

- materiały piśmienne.

Uczestnicy kursu dla specjalizacji ochronnej przyjeżdzają z własnym wyposażeniem polowym.


2017-08-21 za 4 dni
Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego SW. Część unitarna.

Przyjazd – 21 sierpnia 2017 r. do godz. 20:00 .

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 22 sierpnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I, II

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe, strój sportowy,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- zaświadczenie – opinię lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia zawodowego.

Praktyka zawodowa realizowana w terminie 22-28.10.2017 r.


2017-08-21 za 4 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.

Przyjazd – 21 sierpnia 2017 r.. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 22 sierpnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-08-23 za 6 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.
2017-08-25 za 8 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego oddziałowych działu ochrony.
2017-08-27 za 10 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW - specjalizacja ewidencyjna, finansowa, kwatermistrzowska, informatyczna.

Przyjazd - 27 sierpnia 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: komp. I, IV, V

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe,

- wyposażenie polowe jeżeli takowe posiada, strój sportowy,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-08-27 za 10 dni
Szkolenie specjalistyczne oddziałowych działu ochrony w systemie skoszarowanym.

Przyjazd - 27 sierpnia 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- przepisy regulujące działaność ochronną.


2017-08-28 za 11 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW - specjalizacja administracyjna.

Przyjazd - 28 sierpnia 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: komp. IV

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe,

- wyposażenie polowe jeżeli takowe posiada, strój sportowy,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-08-28 za 11 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.

Przyjazd – 28 sierpnia 2017 r.. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.

 


2017-08-30 za 13 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.
Wrzesień
2017-09-01 za 15 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników wchodzących w skład grup konwojowych.
2017-09-01 za 15 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego oddziałowych działu ochrony.
2017-09-03 za 17 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW - specjalizacja służby zdrowia.

Przyjazd – 3 września 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: komp. I

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe,

- wyposażenie polowe jeżeli takowe posiada, strój sportowy,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-09-04 za 18 dni
Szkolenie specjalistyczne funkcjonariuszy odpowiedzialnych za gospodarowanie uzbrojeniem w jednostkach organizacyjnych SW.

Przyjazd - 4 września 2017 r. do godz. 20:00

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 5 września 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. V


2017-09-04 za 18 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.

Przyjazd – 4 września 2017 r.. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 5 września 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-09-06 za 20 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.
2017-09-08 za 22 dni
Zakończenie kursu przygotowawczego dla specjalizacji ochronnej
2017-09-09 za 23 dni
XIII Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta COSSW w Kaliszu
2017-09-11 za 25 dni
Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego SW. Część unitarna.

Przyjazd – 11 września 2017 r. do godz. 20:00 .

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 12 września 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I, II,V

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe, strój sportowy,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- zaświadczenie – opinię lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia zawodowego.

Praktyka zawodowa realizowana w terminie 12-18.11.2017 r.


2017-09-22 za 36 dni
Zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW.

Egzamin na pierwszy stopień podoficerski SW.


2017-09-22 za 36 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy odpowiedzialnych za gospodarowanie uzbrojeniem w jednostkach organizacyjnych SW.
2017-09-24 za 38 dni
Szkolenie specjalistyczne Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

Przyjazd – 24 wrzesnia 2017 r. do godz. 20:00

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 25 września 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. IV

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- wyposażenie polowe z podstawowym wyposażeniem wymienionym w piśmie dotyczącym naboru

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

-strój sportowy, obuwie sportowe.


2017-09-25 za 39 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.

Przyjazd – 25 września 2017 r.. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 26 września 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. IV

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.

 


2017-09-27 za 41 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.
Październik
2017-10-01 za 45 dni
Szkolenie specjalistyczne inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej.

Przyjazd - 1 października 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 2 października 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. V


2017-10-02 za 46 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.

Przyjazd – 2 października 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 3 października 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. IV

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-10-04 za 48 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.
2017-10-06 za 50 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.
2017-10-06 za 50 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej.
2017-10-08 za 52 dni
Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski SW. Część unitarna.

Przyjazd – 8 października 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 9 października 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. II, IV, V.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe, strój sportowy,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- zaświadczenie – opinię lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia zawodowego.

Praktyka zawodowa realizowana w terminie 10-16.12.2017 r.


2017-10-22 za 66 dni
Szkolenie specjalistyczne oddziałowych działu ochrony w systemie skoszarowanym.

Przyjazd - 22 października 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 23 października 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- przepisy regulujące działaność ochronną.


2017-10-27 za 71 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego oddziałowych działu ochrony.
2017-10-28 za 72 dni
Zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW. Część unitarna.
Listopad
2017-11-05 za 80 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW - specjalizacja ochronna, ewidencyjna, penitencjarna, kwtermistrzowska.

Przyjazd - 5 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie:

sp. ochronna – I kompania,

sp. ewdencyjna – IV komapania,

sp. penitencjarna, kwatermistrzowska – II kompania,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-11-06 za 81 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW - specjalizacja informatyczna

Przyjazd - 6 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie:

sp. informatyczna – II kompania,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne.


2017-11-12 za 87 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW - specjalizacja kadrowa, organizacyjno – prawna

Przyjazd - 12 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: II kompania,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-11-12 za 87 dni
Szkolenie specjalistyczne oddziałowych działu ochrony w systemie skoszarowanym

Przyjazd - 12 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 13 listopada 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. I, II

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- przepisy regulujące działaność ochronną


2017-11-12 za 87 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy gromadzących i przetwarzających informacje niezbędne do realizacji podstawowych zadań Służby Więziennej

Przyjazd – 12 listopada 2017 r. do godz. 20:00

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 13 listopada 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. II.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie słuzbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-11-13 za 88 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu

Przyjazd – 13 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 14 listopada 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. V

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-11-15 za 90 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu
2017-11-17 za 92 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego oddziałowych działu ochrony
2017-11-17 za 92 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy gromadzących i przetwarzających informacje niezbędne do realizacji podstawowych zadań Służby Więziennej
2017-11-18 za 93 dni
Zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW. Część unitarna.
2017-11-19 za 94 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW - specjalizacja ochronna

Przyjazd - 19 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: I, V kompania,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-11-22 za 97 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW - specjalizacja kwatermistrzowska, penitencjarna

Przyjazd - 22 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie:

sp. penitencjarna – I kompania,

sp. kwatermistrzowska - II kompania,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-11-26 za 101 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW - specjalizacja finansowa

Przyjazd - 26 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: II kompania,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-11-28 za 103 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW - specjalizacja zatrudnienia i bhp

Przyjazd - 28 listopada 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: II kompania,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


Grudzień
2017-12-03 za 108 dni
Zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW – specjalizacja służby zdrowia

Przyjazd - 3 grudnia 2017 r. do godz. 20:00.

Zakwaterowanie: II kompania,

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe oraz wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-12-05 za 110 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu

Przyjazd – 5 grudnia 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. II

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-12-07 za 112 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu.
2017-12-10 za 115 dni
Szkolenie specjalistyczne oddziałowych działu ochrony w systemie skoszarowanym

Przyjazd - 10 grudnia 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 11 grudnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. IV, V

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- przepisy regulujące działaność ochronną


2017-12-12 za 117 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu

Przyjazd – 12 grudnia 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 13 grudnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. IV

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-12-14 za 119 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu
2017-12-15 za 120 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego oddziałowych działu ochrony
2017-12-16 za 121 dni
Zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW. Część unitarna.
2017-12-17 za 122 dni
Doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu

Przyjazd – 17 grudnia 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. IV

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- umundurowanie służbowe stosowne do pory roku,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne


2017-12-17 za 122 dni
Szkolenie specjalistyczne oddziałowych działu ochrony w systemie skoszarowanym

Przyjazd - 17 grudnia 2017 r. do godz. 20:00.

Inauguracja szkolenia odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 r.

Zakwaterowanie: komp. IV, V

Uczestnik szkolenia powinien posiadać:

- wyposażenie polowe,

- legitymację służbową,

- materiały piśmienne,

- przepisy regulujące działaność ochronną


2017-12-19 za 124 dni
Zakończenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń do kontroli bagażu
2017-12-21 za 126 dni
II zjazd szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW

specjalizacja ochronna, kadrowa, ewidencyjna, organizacyjno – prawna, penitencjarna, kwtermistrzowska, informatyczna

Przyjazd 21 grudnia 2017 r. do godz. 20:00.

Egzamin na pierwszy stopień chorążego SW - 22 grudnia 2017 r.

Zakwaterowanie: I, II, IV kompania


2017-12-22 za 127 dni
Zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego SW
2017-12-22 za 127 dni
Zakończenie szkolenia specjalistycznego oddziałowych działu ochrony

 

 

 

 

   
Wszystkie prawa zastrzeżone
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
tel. 62 766 95 10
e-mail:
Zgłoś uwagę do strony
W tym momencie gości online: 28