Aktualności

 
2017-05-09
Podsumowanie realizacji Projektu nr 14 pn. „Poszukiwanie optymalnego modelu szkolenia - kontynuowanie współpracy między KRUS w Norwegii a COSSW w Polsce”
Projekt nr 14 pn. „Poszukiwanie optymalnego modelu szkolenia - kontynuowanie współpracy między KRUS w Norwegii a COSSW w Polsce” stanowił kontynuację działań realizowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej wpisujących się w Program PL-17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Czytaj więcej...


2017-05-09
Podsumowanie realizacji Projektu nr 13
Podsumowanie realizacji Projektu nr 13 „Wizyty stażowe wykładowców z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej (COSSW) w Norweskiej Akademii Kształcenia Służby Więziennej (KRUS) oraz wykładowców Norweskiej Akademii Kształcenia Służby Więziennej (KRUS) w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej (COSSW)
Czytaj więcej...


2016-12-27
Podsumowanie rocznej współpracy z Norweską Akademią Kształcenia Służb Penitencjarnych
Rok 2016 dobiega końca więc jest to odpowiedni czas na podsumowanie współpracy z Norweską Akademią Kształcenia Służb Penitencjarnych.
Czytaj więcej...


2016-06-09
Dalsza współpraca COSSW w Kaliszu z KRUS w Norwegii
Reprezentujący Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu funkcjonariusze SW: p.o. zastępcy komendanta, kpt. Marcin Strzelec, kpt. Tomasz Barna, por. Paweł Lisiak oraz mł. chor. Anna Gmurowska, uczestniczyli w dniach 6-9 czerwca 2016 r. w wizycie studyjnej w Norwegii.
Czytaj więcej...


2016-03-14
W poszukiwaniu optymalnego modelu szkolenia - kontynuowanie współpracy między KRUS w Norwegii a COSSW w Polsce
W dniach 6 do 8 marca 2016 r. miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Norweskiej Akademii Kształcenia Służb Penitencjarnych.
Czytaj więcej...


2015-12-11
Efekty współpracy dwustronnej
Ważnym dniem dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW) oraz Norweskiej Akademii Kształcenia Służb Penitencjarnych w Oslo (KRUS) był 19 lutego 2013r., kiedy to podpisano w Warszawie umowę o współpracy dla realizacji projektu „Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych” oraz projektów bilateralnych.
Czytaj więcej...


2015-11-02
Konferencja podsumowująca działania projektowe
Po 3 latach wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń nastąpił czas podsumowania dotychczasowych działań realizowanych w ramach projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Czytaj więcej...


2015-09-17
Kolejne spotkanie z Partnerem projektu
W dniach 24-27 sierpnia 2015 r. odbyła się czwarta, ostatnia już wizyta przedstawicieli Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Norweskiej Akademii Kształcenia Służb Penitencjarnych.
Czytaj więcej...


2015-06-07
Partnerstwo w projektach
W dniach 8-10 czerwca 2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu gościli z wizytą przedstawiciele Norweskiej Akademii Kształcenia Służb Penitencjarnych (KRUS) w ramach Projektu nr 11 (598/2013), zakładającego realizację działań bilateralnych w obszarze metod kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Czytaj więcej...


2015-04-10
Dwuletnia współpraca z Norweską Akademią Kształcenia Służb Penitencjarnych w Oslo
W dniach 3-6 marca 2015 r. odbyła się już trzecia wizyta studyjna przedstawicieli Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Norweskiej Akademii Kształcenia Służb Penitencjarnych w Oslo.
Czytaj więcej...


2014-10-17
Norweskie przejście od nauczania tradycyjnego do kształcenia praktycznego
W dniach 6-10 października 2014 r. miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Norweskiej Akademii Służby Więziennej (KRUS) w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w ramach realizacji Projektu nr 11 (598/2013) zakładającego podjęcie działań bilateralnych w obszarze metod kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Czytaj więcej...


2014-09-19
Nowe perspektywy współpracy międzynarodowej
W dniach 16-19 września 2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przebywała 12-osobowa delegacja funkcjonariuszy norweskiej służby więziennej, reprezentująca Norweską Akademię Kształcenia Służb Penitencjarnych w Oslo (KRUS), a także jednostki penitencjarne w Ringerike oraz Ila.
Czytaj więcej...


2014-09-18
Kolejna wizyta studyjna w Norweskiej Akademii Kształcenia Służb Penitencjarnych w Oslo
W dniach 25-29 sierpnia 2014 r. odbyła się kolejna wizyta polskiej delegacji w ramach realizacji projektu nr 6 (143/2013) pn. „Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych” wpisujących się w obszar programowy PL-17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Czytaj więcej...


2014-07-31
Podsumowanie wizyt polskiej medycyny pracy w KRUS
Każda wymiana międzynarodowa daje wielkie możliwości, aby podzielić się doświadczeniami w obszarze organizacyjnym i kulturowym.
Czytaj więcej...


2014-05-14
Przedstawiciele norweskiej służby więziennej w Kaliszu
W ramach wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i dzielenia się wiedzą w zakresie technik interwencyjnych oraz wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, w dniach 1-5 maja 2014 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyły się dwie wizyty studyjne przedstawicieli norweskiej służby więziennej, dotyczące projektu nr 6 pn. „Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych” oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej, stanowiących element programu nr 32 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Czytaj więcej...


2014-03-03
Kadra Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Norweskiej Akademii Służb Penitencjarnych (KRUS) w Oslo
W dniach 10-14 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie polsko-norweskiego zespołu roboczego, realizującego wspólnie zadanie „E-learning i b-learning - wdrożenie systemów zdalnego nauczania w procesie kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej", stanowiącego część projektu nr 143 pn. „Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych” programu PL-17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Czytaj więcej...


2013-12-06
Wymiana doświadczeń między polską a norweską służbą więzienną
Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu a Norweską Akademią Kształcenia Służb Penitencjarnych (KRUS) w Oslo zawiązane zostało partnerstwo, które zakłada wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, głównie poprzez wizyty studyjne.
Czytaj więcej...


2013-11-19
Konferencja otwierająca projekty realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
13 listopada 2013 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu została zorganizowana konferencja otwierająca projekty realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Czytaj więcej...


2013-10-23
Wizyta studyjna przedstawicieli COSSW w Norweskiej Akademii Służb Penitencjarnych w Oslo
W dniach 7–11 października 2013 r. delegacja Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przebywała z wizytą studyjną w Norweskiej Akademii Służb Penitencjarnych w Oslo
Czytaj więcej...


2013-09-09
W COSSW w Kaliszu współpraca w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego rozpoczęta
W dniach 2 – 6 września br., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przebywała z roboczą wizytą delegacja Norweskiej Akademii Służb Penitencjarnych (KRUS).
Czytaj więcej...


2013-07-04
Rozpoczęcie działań związanych z realizacją projektu nr 6 pn. „Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych”
Dyrektor Generalny Służby Więziennej wydał Zarządzenie nr 26/2013 w sprawie realizacji projektu predefiniowanego Nr 143/2013 pn. „Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych”
Czytaj więcej...


2013-02-20
Podpisanie umowy partnerskiej z Norwegami
W dniu 19 lutego 2013 r., Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Danuta Kalaman i Dyrektor Norweskiej Akademii Kształcenia Służby Więziennej w Oslo, Hans Jergen Brucker podpisali umowę partnerską, określającą zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami.
Czytaj więcej...


2012-09-05
Przedstawiciele Norweskiej Akademii Kształcenia Służby Więziennej z roboczą wizytą w Kaliszu
4 września 2012 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Akademii Kształcenia Służby Więziennej, reprezentowanej przez jej dyrektora Hansa-Jørgena Bruckera oraz Knuta Andersena.
Czytaj więcej...


2012-06-28
Nowa perspektywa Norweskiego Mechanizmu Finansowego
10 czerwca 2011 r. w Gdańsku, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem Norwegii J. E. Enokiem Nygaardem podpisała memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Czytaj więcej...
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu


English version