Więzienie stracony czas

Głównym celem projektu są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

Scenariusz filmu napisał psycholog z Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, który od  kilkunastu lat pracuje z młodocianymi przestępcami oraz policjantki Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP z s. w Radomiu. Plan filmowy, zdjęcia oraz montaż zrealizowali funkcjonariusze oraz współpracownicy Służby Więziennej w ramach własnych sił i środków z funkcjonariuszami Policji oraz młodzieżą z Siedlec. Nagrania prowadzono w styczniu i lutym 2012 r. w Siedlcach, Warszawie i Radomiu. W przedsięwzięcie włączyły się komendy miejskie policji, straży pożarnej, sąd rejonowy, pogotowie ratunkowe, areszt śledczy i zakład karny oraz społeczność programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty". Specjalnie na potrzeby filmu podkład muzyczny skomponował zespół skazanych z Zakładu Karnego w Raciborzu pod nadzorem muzyka i wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych. Obraz pokazuje przemoc, kradzieże, narkotyki, alkohol oraz związane z nimi zjawiska społeczne, przedstawione jako równia pochyła, po której młody człowiek stacza się na margines społeczeństwa. Zasadniczym tematem jest przedstawienie więzienia jako wynik najgorszego z możliwych wyborów życiowych.

W realizację programu w Kaliszu zaangażowani są funkcjonariusze z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Wieziennej w Kaliszu.

W Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu  w roku szkolnym 2016/2017 zostały ustalone dwa spotkania w tramach realizacji programu  profilaktycznego – „Więzienie czas stracony”.

 

Wtorek  11.10.2016r.    godz.   9:45 do 10:30  klasa 1A, 1B

                                     godz.   10:35 do 11:20 klasa 1C ,1D

 

Środa 12.10.2016r.       godz. 11:25 do 12:10  klasa 1E, 1F

                                     godz. 12:15 do 13:00   klasa 2A, 2D

Środa 16.11.2016 r.     godz. 13.35 do 14.10  aula I Liceum Ogólnokształcacego im. A. Asnyka - trzy klasy

Piątek 18.11.2016 r.     godz. 12.20 do 13.05 aula I Liceum Ogolnokształcącego im. A. Asnyka - trzy klasy

 

Spotkania odbędą się w auli szkolnej przy udziale przedstwicieli Policji.